Verksamheten på Arena Satelliten bedrivs så att risken för smitta minimeras. Sollentuna kommun och dess verksamheter gör riskbedömningar kontinuerligt som vi utgår ifrån samt att vi följer gällande lagar, förordningar och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. 

Praktisk information till dig som besökare på Arena Satelliten: 

 • OBS! Insläpp sker från 30 min före utsatt starttid. Detta för att kunna släppa in all publik på ett kontrollerat sätt. Vi uppmanar er därför att komma i god tid till evenemanget.
 • Vi ber besökare med symtom på luftvägsinfektion eller feber att inte besöka evenemanget.
 • Om du under evenemanget börjar känna symtom ber vi dig att lämna.
 • Munskydd till självkostnadspris finns att köpa i entrén för den som önskar. 
 • Handdesinfektion finns att tillgå i entré, salongen och på toaletter.
 • Möjlighet till rinnande vatten och tvål finns. 
 • Markeringar i golv vid toaletter så att kö enkelt kan ske med avstånd. 
 • Möblering i salongen sätts ut med avstånd, minst 1 meter. Om en är i ett sällskap så kan möblering anpassas så att sällskapet får sitta tillsammans. 
 • Möjlighet finns att sitta på balkongen. Större avstånd till resterande publik och separat ingång. Dock sämre sikt. Begränsade platser. Om detta önskas ska du i god tid innan föreställning kontakta Teater Satelliten på kontaktuppgifter nedan.  
 • Det finns möjlighet till flera in/utgångar. Besökare släpps i första hand in genom huvudentrén, om annat önskas ber vi dig i god tid innan föreställning kontakta Teater Satelliten på kontaktuppgifter nedan. 
 • Evenemanget har publikvärdar som endast jobbar med publikhantering med uppdrag att se till att besökare håller avstånd när man anländer till evenemanget, på väg in i salongen, under paus samt när besökare lämnar vid evenemangets slut. 
 • Alla som arbetar med evenemanget är helt symtomfria. 
 • Mer information om hur anpassningar görs för Covid-19 finns på https://teatersatelliten.se/covid-19/ och https://arenasatelliten.se/om-oss/covid-19/ 

Information från Teater Satelliten:

 • Är det någon i ert sällskap som fått förhinder? Sälj gärna vidare er biljett via Tickster Resale. Gå in på Teater Satellitens Facebook-sida (https://www.facebook.com/teatersatelliten/) och läs mer om hur ni registrerar era biljetter samt får kontakt med köpare.
 • Höstens produktion av Rock of Ages sker i samarbete med O’Learys. Visa upp din biljett för att få 20 % rabatt på mat och alkoholfri dryck hos O’Learys Sollentuna. Rabatten gäller för en person per biljett och endast på föreställningsdagen.

Vid eventuella frågor eller föranmälan om nyttjande av balkong eller separat ingång, vänligen kontakta Teater Satelliten på info.teatersatelliten@gmail.com eller +46 79 335 95 38.

Vi önskar er hjärtligt välkomna till föreställningen Rock of Ages!